Menighedsrådets mødeplan

Menighedsrådsmøder i 2023:

Menighedsrådsmøder tirsdage kl. 19.00:

Uge 3, 17 januar

Uge 11, 14. marts

Uge 20, d. 16. maj

Uge 38, d. 19. september

Uge 45, d. 14. november

Alle menighedsrådsmøder afholdes i kirkens lokaler og er offentlige.

   Kommende mødedatoer for Menighedsrådet