Navngivning

 

Alle børn skal være navngivet inden de er fyldt 6 måneder. Det kan foregå på to måder:

  • Barnet kan navngives i forbindelse med dåb inden sin 6 måneders fødselsdag. Barnets fødsels- og dåbsattest bliver udleveret i forbindelse dåben. Se mere her om navngivning ved dåb. Ønskes der attest inden dåbsdato (til f.eks. pas) skal barnet navngives borgerligt først, dåb kan herefter foretages (uden navngivning) på et senere tidspunkt i barnets liv.

eller

  • Barnet kan navngives her på borger.dk inden sin 6 måneders fødselsdag. Når navngivningen er godkendt, gives beked i forældres e-boks, og barnets personattest kan bestilles her. Dåb kan herefter foretages (uden navngivning) på et senere tidspunkt i barnets liv.

Fornavn

Se navnelovens kapitel 3 for fyldestgørende beskrivelse af reglerne for fornavn.

Mellemnavn

  • Barnet behøver ikke at have noget mellemnavn og må gerne have flere.
  • Der skal kunne dokumenteres slægtsmæssig tilknytning til et mellemnavn. Dvs. barnet kan få mellemnavnet, hvis barnets forælder, bedsteforælder, etc. bærer eller har båret navnet som mellemnavn eller efternavn. 
  • Barnet kan også få et drenge- eller pigefornavn til mellemnavn uanset barnets køn. Navnet skal være et fornavn, som er godkendt ankestyrelsen. Tjek om et fornavn er godkendt her. Sædvanligvis vil et fornavn dog blive placeret som 2. fornavn, da det tilstræbes at et mellemnavn har efternavnslignende karakter eller slægtsmæssig tilknytning.

Se navnelovens kapitel 2 for fyldestgørende beskrivelse af reglerne for mellemnavn.

Efternavn

  • Barnet skal have og kan KUN have ét efternavn.
  • Dog betragtes to navne forbundet med bindestreg som ét efternavn. Barnet kan altså f.eks. få begge forældres efternavne forbundet med bindestreg, eksempelvis Dahl-Jensen.
  • Der skal kunne dokumenteres slægtsmæssig tilknytning til efternavnet. Dvs. barnet kan få efternavnet, hvis forælder, bedsteforælder, etc. bærer eller har båret navnet som mellemnavn eller efternavn. 
  • Barnet kan også få et nyt efternavn, som ikke har slægtsmæssig tilknytning. I så fald skal det være et frit efternavn. Her er en liste over de frie efternavne. Alle andre efternavne er beskyttede og kræver slægtsmæssig dokumentation.
  • I nogle kulturer med udenlandsk baggrund, er det tradition, at barnet får sin fars fornavn som efternavn. I sådanne tilfælde skal ansøgningen videresendes, behandles og godkendes af Familieretshuset. Det er vores erfaring, at der er 2-14 ugers sagsbehandlingstid hos Familieretshuset.

Se navnelovens kapitel 1 for fyldestsgørende beskrivelse af reglerne for efternavn.