Om kirken

Timotheuskirken fyldte 100 år i 2011, og i den forbindelse gennemgik hele kirken en omfattende renovering og dertil en nyindretning af kirkerummet, så det i dag fremstår lyst, åbent og imødekommende.

Tankerne bag nyindretningen startede i en visionsproces, som det daværende menighedsråd startede i 2006.

Der var tre bærende grundideer, som nyindretningen har taget sit udspring i:

For det første skal kirkerummet fremstå åbent, inviterende og tilgængeligt. Et rum, hvori man kan bevæge sig frit og ikke får oplevelsen af at forlade den "virkelige verden" grundet i ønsket om, at rummet skal udtrykke evangeliets frisættende kraft og budskabet om, at det er let at komme i kontakt med "det hellige".

Den anden grundtanke handler om dialog. Et ønske om at skabe en dialogisk kirke, hvor præsten ikke svæver over menigheden eller forkynder ordet oppefra, men derimod er i øjenhøjde med menigheden i dialog, i "samarbejde" omkring det hellige, nemlig gudstjenesten.

Den tredje grundtanke handler om fleksibilitet. Om at kunne ændre rummet og tilpasse det til det givne arrangement. Nu er det derfor muligt at flytte stole og få plads til f.eks. måltidsgudstjenester og børnegudstjenester med dans og leg.

De synlige forandringer består bl. a. i: udvidelse af kortrappen til dobbelt bredde, fjernelse af de faste bænke, på nær i processionsgangen, og 100 stolepladser diagonalt i korsskæringen, nymaling af de eksisterende bænke og øvrigt træværk, nyt egetræsgulv med indlagt gulvvarme, nyt AV-anlæg og nyindretning af det vestvendte pulpitur til undervisning og møder.