Kirkebøger

Hovedministerialbøgerne som befinder sig i Timothues sogns arkiv er ikke offentligt tilgængelige.  

Alle private henvendelser vedrørende kirkebøgerne skal rettes til rigsarkivet. Her rådes over Timotheus Sogns kontraministerialbøger. De er scannet og tilgængelige i online systemet "Arkivalieronline".

Der er direkte adgang til Timotheus sogns kirkebøger i Arkivalieronline her.

og du finder en generel vejledning til Arkivalieronline her.

De kirkebøger der stilles til rådighed på Arkivalieronline er gennemgået og eventuelle personnumre er fjernet. Fødte (f), konfirmerede (k) og viede (v) er scannet til og med 1960, og døde (d) er scannet til og med 1969.  

Eftersøger du oplysninger i de originale kirkebøger i papir, så skal du ind på Rigsarkivets læsesal og søge om tilladelse. Tilladelsen behandles med det samme, hvis det drejer sig om kirkebøger som er mellem 100 og 50 år gamle. Ansøger du om tilladelse til at benytte kirkebøger i Rigsarkivet, der er yngre end 50 år, så skal du ansøge på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

Kontakt til Rigsarkivet:

Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K
tlf. 33 92 33 10
E-mail: mailbox@sa.dk
Hjemmeside: https://www.sa.dk

Links til slægtsforskere:
Rigsarkivets side om slægtsforskning
Danish Family Search
Sammenslutningen af lokalearkiver
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase