Timotheuskirkens menighedsråd

Menighedsrådet i Timotheuskirken

Menighedsrådet har på  mødet den 14. november 2023 konstitueret sig, og ser nu således ud:

 

Billede af Karen Lerstrup Pedersen

Karen Lerstrup Pedersen
Formand og kontaktperson

 

Billede af Billede er på vej mand

Jørgen Anthoni
Næstformand

Billede af Billede er på vej mand

 

Ole Strøm
Kasserer

 

Billede af Hans-Jørgen Lykkeboe

Hans-Jørgen Lykkeboe
Kirkeværge

Billede af Billede er på vej

 

Jane Søgård Hansen

 

Billede af Kate Sørensen

Kate Sørensen

Billede af Birgit Lerstrup

Birgit Lerstrup 

Billede af Billede er på vej mand

John Nielsen

Billede af Else Winge

Else Winge

Billede af Billede er på vej mand

Troels Laurell

Billede af Billede er på vej

Lone Lykkeboe

 

Stedfortrædere:

Erik Vinkep Prip

 

 

Desuden kirkens tre præster:

Jesper Engholm

Trine-Amalie Fog Christiansen

Pernille Vinge Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kommende mødedatoer for Menighedsrådet