Grøn Kirke


Timotheuskirken er Grøn Kirke

 

Hvad er Grøn Kirke?

Grøn Kirke er et initiativ under det økumeniske samarbejde Danske Kirkers Råd, som på et kirkeligt grundlag gerne vil inspirere og motivere mennesker til at tage medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor. Selveste Pave Frans er meget kontant og advarer om, at verden er ved at bryde sammen på grund af global opvarmning. Ifølge ham vil et opgør med klimaforandringer kræve, at man fra international side forpligter sig fuldt til at gøre noget ved det. I den sammenhæng har vi alle, også kirkerne, et ansvar for at handle i det omfang vi kan. Læs mere på gronkirke.dk

 

Hvorfor skal kirken overhovedet være grøn?

Den teologiske skabelsestanke siger, at vi har et ansvar som mennesker for at passe godt på Jorden og hele skaberværket. Naturens geniale mangfoldighed er en vidunderlig og ufortjent gave, som menneskene skal passe på til ære for Gud og til gavn for alt levende og fremtidens generationer.

Hvordan bliver man Grøn Kirke?

Kirken skal leve op til mindst 25 af 48 grønne tiltag, for at blive Grøn Kirke. Tiltagene handler især om, at kirken skal være bæredygtigt drevet (skal genbruge, affaldssortere, spare på energi osv.). Derudover skal kirken lave en handlingsplan for, hvordan den arbejder med klima og miljø, fx ved at inddrage emnet ved gudstjenester og arrangementer.

 

Hvorfor har vi valgt at være Grøn Kirke?

Fordi mange i menighed og menighedsråd synes at være optaget af emnet klima og miljø - og fordi kirkens ansatte allerede var godt i gang med de tiltag, som Grøn Kirke opfordrer kirkerne til at efterleve.

 

Hvad har vi lavet som Grøn Kirke?

Timotheuskirkens Grøn Kirke-udvalg har arrangeret flere workshops i kirkens krypt. Bl.a. om Klimarigtig Mad og om Upcycling af Tøj. Vi har holdt Klimatopmøde, Klimagudstjenester, Klimamorgensang og meget mere. Og så har vi til opgave at holde øje med, at kirken overholder den grønne tjekliste.

Hvad skal vi lave fremover som Grøn Kirke-udvalg?

 

Giv dit input

Du er velkommen til at sende dine tanker og gode ideer til Timotheuskirkens Grøn Kirke-udvalg, som også er åbent for frivillige.