De Grønne Pigespejdere

(Valby Gruppe)

Et tilbud til piger
De grønne pigespejdere (tidligere kendt som KFUK-spejderne) er somnavnet siger et korps kun for piger. Det betyder, at vi udover de almenespejderaktiviteter beskæftiger os med pigeemner, dvs. aktiviteter specieltfor piger samt emner og ting, der optager dem i hverdagen.Vi har været i Timotheuskirken siden 1939. Vi mødes en gang om ugen, og derudover arrangerer vi enkeltdags-arrangementer og tager på weekends og sommerlejre. 

Et alsidigt program
Vores aktiviteter gennem et år breder sig over mange emner og emnerne,vi kan tage op er utallige. Vi arbejder indenfor rammerne af detraditionelle spejderaktiviteter – kort og kompas, rafter og tov, natur ogmiljøaktiviteter samt friluftsliv. Derudover arbejder vi også med dramatik,teater, vi laver kreative ting, synger og leger, og beskæftiger os med aktiviteter, der har med spejdere verden over at gøre. 

Et kristent grundlag
De grønne pigespejdere bygger på et kristent grundlag. Det betyder ikke, at pigerne skal komme fra et kristent hjem for at blive medlem. Men det betyder, at de vil komme til at stifte bekendtskab med kristendommen og den danske folkekirke. Og ikke mindst de værdier, den bygger på: Tro, etik, kulturarv, historie, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed. Og det er vel ikke det dårligste, ens børn kan lære. 

Læs meget mere om De Grønne Pigespejdere på www.valbypigespejder.dk
Vi holder møde hver mandag aften i Timotheuskirkens krypt. 

I flokken har vi piger i alderen 6-10 år – de er ”smutter”, mens pigerne i troppen (spejderne) er fra ca. 10 år. 

Flokken holder møde fra 18.30-20.00, og troppen mødes fra 18.30-20.00. 

Kontakt:

Gruppeleder: Daisy Friis Larsen (tlf 31522553)
Tropleder Maria Hastrup (tlf 25678424) 
Kasserer Linda Porup (tlf 31557550)

   Kommende datoer for De Grønne Pigespejdere