Ved dødsfald

De fleste dødsfald indberettes af lægen. Pårørende til en afdød anmoder om begravelse / ligbrænding til begravelsesmyndigheden (bopælssognet). Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.
Anmeldelsen foregår digitalt via www.borger.dk
På anmodningen skal du tage stilling til om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke.
Det er selvfølgelig vigtigt, at blanketten udfyldes med afdødes ønsker for øje.

Ønskes en kirkelig højtidelighed kan du henvende dig til en bedemand, som anmelder dødsfaldet til kirkekontoret og aftaler, hvornår begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.
Du kan også altid ringe til en af vores præster og tale med dem. Under alle omstændigheder bliver du kontaktet af den præst, som skal varetage begravelsen eller bisættelsen. 
Du finder telefonnumre under menuen Kontakt på forsiden

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på www.borger.dk ligesom du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for yderligere information.

Læs mere om bisættelse og begravelser på folkekirken.dk