Vielse og velsignelse

Ønsker I at blive viet i Timotheuskirken, skal I tage kontakt til kirkekontoret og aftale en dato for vielsen.

For at jeres bryllup bliver sådan, som I gerne vil have det, skal I have en samtale med den præst, der skal vie jer nogle uger forinden vielsen. Under samtalen får præsten lidt mere at vide om jer, så han/hun kan holde en vielsestale, der passer netop til jer. Det er også ved denne samtale, at I kan aftale, hvilke salmer I ønsker at synge, og hvis I har særlige ønsker til musik og optræden, aftales dette også med præst og organist.

Kirken kan pyntes med blomster, som I selv kan medbringe eller lys, som kirketjeneren sørger for.

Efter vielsen er det muligt at låne kirkens krypt til en reception, hvis den er ledig. Dette koster 600 kr.

For at blive viet i Timotheuskirken skal I bo i sognet eller have et særligt tilhørsforhold til kirken, og mindst én af jer skal være medlem af folkekirken, for ellers har kirken ikke vielsesmyndighed.

Vi sender en bekræftelse på den aftale, vi har lavet, hvor vi beder jer om en prøvelsesattest og navn og adresse på to vidner, som skal være med til vielsen. De skal være fyldt 18 år.
 
Prøvelsesattesten er en bekræftelse på, at betingelserne for at indgå ægteskab er opfyldt. For at få en prøvelsesattest skal I indsende en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune. Det sker på www.borger.dk
Kommunen vil behandle jeres sag, hvorefter de vil sende jer en prøvelsesattest, som er gyldig i 4 måneder fra udstedelsesdatoen. Denne skal afleveres eller sendes til kirkekontoret.