Kom og lav kirke med os

Til september er der valg til menighedsrådet for alle kirker i Danmark, og dermed også i Timotheuskirken. Så har du lyst til at være med til at lave kirke sammen med de ansatte og frivillige ved kirken, så er det nu, du skal melde dig.

Som menighedsrådsmedlem er du med til at drive kirken, og du har indflydelse på, hvordan livet i og omkring kirken skal udfolde sig. Det gælder både gudstjenesterne og alle de andre aktivitere der er kirken. Det er også Menighedsrådet, der står økonomien og ledelse af personalet, s¨brænder du for det, er der også plads til dig.

Kirken har i den senetste år videreudviklet de tilbud kirken tilbyder, og det vil vi gerne fortsætte med. Vi lvil også gerne sætte nye tiltag i gang.

Derfor har vi brug for dig!  

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du kan komme til orienteringsmøde i kirken den 14. maj kl. 17-20 og det kan du læse mere om her eller længere nede på denne side

Ellers er du velkommen til at kontakte en af præsterne eller formanden for  menighedrådet Karen Lerstrup Pedersen på klp@km.dk

Det praktiske

Arbejdet i menighedsrådet

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og medlemmerne er valgt for en firårig periode. Overordnet er opgaverne at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. 

Ud over menighedsrådsmøderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg,  møder i sognet og lignende. 

Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. 

Menighedsrådet har ansvar for: 

 • Kirkelivet
 • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
 • Personaleledelse
 • Kirkens økonomi

Hvem kan stille op?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd.

I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget.

Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Sådan stiller du op

Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også i dit lokale sogn – den 17. september 2024.

Hvis du er over 18 år og medlem af  folkekirken, kan du møde op på valg forsamlingen og stille op til valget. 

Den 14. maj 2024 er der  orienteringsmøde om valget.

 

Menighedsrådsvalg på valgforsamling

17. september 2024 kl. 19.30 i Timotheuskirken

På valgforsamlingen vælges menighedsrådet for de næste 4 år.

 

Valgforsamlingen består af en kort redegørelse af menighedsrådets arbejde. Der er så mulighed for at stille op til menighedsrådet. Inden selve valget er der tid til, at kandidaterne kan præsentere sig selv, og debat mellem kandidater og tilhører.

 

Valget forgår ved hemmelig skriftlig afstemning efter fastsatte regler.

 

Der skal 2024 vælges 11 medlemmer til Timotheus Sogns menighedsråd.

 

Når selve rådet er valgt, vælges der stedfortrædere som kan træde til, hvis medlemmer er forhindret, eller træder ud af rådet.

Menighedsrådet træder til 1. søndag i advent. Inden da har de konstitueret sig.

 

 

Dagsorden for valgforsamlingen

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
 12. Eventuelt

Afstemningsvalg

I loven for menighedsrådsvalget er det muligt at udløse et afstemningsvalg, ved at indlevere en liste med stillere efter valgforsamlingen.

Mere information

menighedsrådsvalg.dk kan man læse mere om hvad et menighedsråd er og laver, samt mere om valget.

Alle regler kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside om menighedsrådsvalget.

Spørgsmål om valget i Timotheuskirken kan stilles til Kirkens kontor
eller medlem af valgbestyrelsen sognepræst Trine Amalie Fog Christiansen  

Kilde: Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, bilag 3
Se Vejledning til valg til meninghedsrådet punkt 2.4.2

Button Text

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 17. maj kl. 17-20

Menighedsrådet afholder hvert år et menighedsmøde hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde og økonomi.
Dette er i forbindelse med menighedsrådsvalget slået sammen med et orienteringsmøde om valget.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet orientere om hvad menighedsrådet har arbejdet med de seneste år, og hvilke visioner det har for den kommende periode. Der vil også være mulighed for at komme med dine egne visioner for de kommende år i Timotheuskirken.

Der orienteres desuden om kirkens økonomi. Det er også indholdet på det normale menighedsmøde, men i forbindelse med valget orienteres der endvidere om proceduren for valget i år.

Dagsorden for orienteringsmødet:

 1. Velkomst ved menighedsrådet
  Valg af dirigent
 2. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
 3. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
 4. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
 5. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
 6. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
 7. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at stille op som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september