Timotheus Sogns Menighedsplejes Fond

I 2001 blev det daværende plejehjem Timotheushjemmet nedlagt. Timotheushjemmet havde en fond, Timotheushjemmets Plejehjemsfond, som så er blevet videreført i denne fond.

Fonden har til formål at bruge renteindtægterne til fordel for kirkeligt socialt arbejde for sognets ældre på væresteder og i kirken.

I praksis finansierer fonden sædvanligvis det diakonale arbejde i Timotheus Sogn blandt andet ved, at yde det primære tilskud til Timotheus Sogns Menighedspleje og ved at yde tilskud til Valby Værested.

Legaterne uddeles én gang årligt fra påske til påske det efterfølgende år, og der er mellem 0 kr. og 40.000 kr. til rådighed, afhængigt af afkastet på grundkapitalen.

Der er ikke et fast antal legater, men afhængigt af antallet af ansøgninger.

I 2021 blev der uddelt legater til følgende formål:

  • Timotheus Sogns Menighedspleje

Alle kan søge legatet.

Man kan søge legatet ved at sende en skriftlig ansøgning til formanden for bestyrelsen eller til Timotheuskirken, hvor ansøgningen er stilet formanden for bestyrelsen.

Ansøgningen skal være begrundet og indeholde beskrivelse af hvad der søges tilskud til, samt budget.

Ansøgningsfristen er hvert år fredag før påske kl. 12.00. 

 

Bestyrelsen for fonden består af:

  • Formand for Timotheus Sogn, Karen Lerstrup Pedersne (formand)
  • Præst Trine Amalie Fog Christiansen 
  • Medlem Lone Lykkeboe 
  • Vakant, som kommunalt udpeget
  • Jette Lynnerup Romanelli, fra de samvirkende Menighedsplejer

Man kan læse fundatsen her.