Fonden for Timotheuskirkens kirkearrangementer og for Timotheuskirkens kirkekors videreuddannelse af 17.09. 2012

Fonden for Timotheuskirkens kirkearrangementer og for Timotheuskirkens kirkekors videreuddannelse af 17.09. 2012

I 2012 blev der oprettet en fond på testamentarisk initiativ af Maud Zenia Jerlev.

Fonden har to formål, dels at støtte Timotheuskirkens kirkearrangementer og støtte kirkekorets videreuddannelse. Begge formål skal ses som ligeværdige og legaterne vil derfor blive uddelt med 50% til hvert formål.

Timotheuskirkens kirkearrangementer skal være af musikalsk karakter.

Legaterne uddeles én gang årligt fra påske til påske det efterfølgende år, og der er mellem 40.000 kr. og 100.000 kr. til rådighed, afhængigt af afkastet på grundkapitalen.

Der er ikke et fast antal legater, men afhængigt af antallet af ansøgninger.

I 2019 blev der uddelt legater til følgende formål:

    • Tre kantategudstjenester

For at kunne søge legatet for musiske arrangementer i Timotheuskirken er det et krav, at arrangementet skal holdes i Timotheuskirken.

Legatet til kirkekorets videreuddannelse kan kun søges af værdigt trængende ansatte ved Timotheuskirkens kirkekor.

Man kan søge legatet ved at sende en skriftlig ansøgning til Timotheuskirken, hvor ansøgningen er stilet formanden for bestyrelsen.

Ansøgningen skal være begrundet og indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges penge til, herunder hvornår de skal bruges, hvem der kan/skal/ventes at deltage, samt budget.

Ansøgningsfristen er hvert år fredag før påske kl. 12.00.

Bestyrelsen for fonden består af:

    • Advokat Paula Grønlund
    • Præst Jesper Engholm
    • Advokat Jan Grønlund

Man kan læse fundatsen her.