Valget er aflyst, da der kun er kommet én liste inden fristen.

Det kommende menighedråd består derfor af følgende medlemmer:

Karen Lerstrup Pedersen
John Christian Kjær Nielsen
Jørgen Anthoni
Kate Sørensen
Knud Sørensen
Molly Marie Hasling Nørremark
Troels Laurell
Else Bente Agerskov
Hans-Jørgen Lykkeboe
Karen Grete Hedebo Lumholt
Lone Kirsten Lykkeboe

Og følgende stedfortrædere:

Birgit Dorothea Lerstrup
Jane Søgård Hansen
Else Ryhl Bjerregaard Winge

Det nye råd vil have konstituerende møde tirsdag d. 24. novmber kl 19.00 i Timotheuskirkens krypt.

Der er desværre ikke åbent for offentligheden, pga. Corona-restriktioner