Timotheuskirkens menighedsråd

Menighedsrådet i Timotheuskirken

Menighedsrådet har på sit konstituerende møde den 22. november 2016 konstitueret sig, og ser nu således ud:

Mette Gry Münchow

formand og kontaktperson

Vibeke Stærup Dinesen

Næstformand

Knud Sørensen

Kasserer

Hans-Jørgen Lykkeboe

Kirkeværge

Karen Lerstrup Pedersen

Else Ryhl Bjerregaard Winge

Karen Grete Hedebo Lumholt

Kate Sørensen

Lone Kirsten Lykkeboe

Troels Laurell

Mette Thing Baltzar

Stedfortræderne er:

Birgit Dorothea Lerstrup

Jane Søgård Hansen

Katrine Kruse Münchow

Desuden kirkens tre præster:

Jesper Engholm

Margrethe Tranberg

Kommende datoer for menighedsrådet

12mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Menighedrådsmøder er offentlige.

 

Dagsorden vil blive offentliggjort her på >