Navneændring

En ansøgning om ændring af dit fornavn, mellemnavn eller efternavn ansøges nu med NemID gennem www.borger.dk
 
Er du i tvivl om, hvilket sogn du bor i, kan du finde sognet på sogneportalen www.sogn.dk.
 
En navneændring er pålagt et gebyr på kr. 480 kr.

Der ansøges om og betales for navneændringen på www.borger.dk.

Se hvilke fornavne, mellemnavne og efternavne du kan antage på www.ast.dk
Personregisterføreren behandler sagen. Visse sager skal dog videresendes til statsforvaltningen.
 
Imødekommes ansøgningen, modtager du en fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest med det nye navn.
 
Klager over afgørelser om navne:
Træffer personregisterførerens eller statsforvaltningen afgørelse om, at din ansøgning ikke kan imødekommes, kan sagen påklages til Familiestyrelsen. Klagen skal indsendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og alle bilag skal vedlægges klagen. Myndigheden videresender klagen og sagens akter til Familiestyrelsen.