Navngivning

Den danske navnelov foreskriver, at alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Der er 2 måder at give sit barn navn på:

Dåb - som I kan læse om under menupunktet Dåb

og

Navngivning

Ønsker I at få jeres barn navngivet, skal I anmelde det på www.borger.dk.

På Ankestyrelsens hjemmesidekan I se navnelisten over godkendte fornavne.
Ønsker man et navn, der ikke står på listen, vil kirkekontoret sende navneanmodningen til Statsforvaltningen, som afgør, om der kan gives tilladelse til det ønskede navn.
 
Når I har anmeldt navnet, navngiver kordegnen barnet. I modtager derefter en personattest med posten.
Ønsker I på et senere tidspunkt at få jeres barn døbt, kontakter I blot kirkekontoret og aftaler dette.