Bisættelse og begravelse

Når du har mistet, kan du henvende dig til en bedemand, som anmelder dødsfaldet til kirkekontoret og aftaler, hvornår begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

Du kan også altid ringe til en af vores præster og tale med dem. Under alle omstændigheder bliver du kontaktet af den præst, som skal varetage begravelsen eller bisættelsen. 

Du finder telefonnumre under menuen Kontakt på forsiden.

Ved dødsfald

Hvis en af dine nærmeste er gået bort, skal du anmelde dødsfaldet til kirkekontoret. Det gør du ved at anmelde det digitalt via borger.dk. Det skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet, og som regel sker det gennem bedemanden. Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge.
 
På blanketten skal du tage stilling til om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke. Det er selvfølgelig vigtigt, at blanketten udfyldes med afdødes ønsker for øje.
 
I de fleste tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten gennem bedemanden. Herefter aftaler man med bedemanden tid og sted for begravelsen.
 
Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven, og jordkastelsesritualet finder sted på selve kirkegården.
Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af enten kremering (ligbrænding) eller urnenedsættelse.
Det er i den forbindelse begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge for, at begravelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker.
 
Selve begravelsen/bisættelsen skal normalt ske inden for 8 dage efter dødsfaldet(dødsdagen medregnet)
Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.
 
Er afdøde medlem, men har afgivet ønske om, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker ved begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for bedemanden.
 
Når kirken har modtaget dødsattesten (udfyldes af lægen, der har synet liget) og dødsanmeldelsen, sørger kirken for at underrette skifteretten, folkeregistret og socialforvaltningen om dødsfaldet.